P2P ble dannet av Anders Rummelhoff og Kim Atle Hansen i 2001.
Vi produserer rock'n'roll-forestillinger, kortfilm og tanzteater med høy patosfaktor. Vi liker nakne mennesker og høy musikk. Vi liker kvasi-eksistensiell tematikk.Normalt er det slik at Kim regisserer og skriver mens Anders er skuespiller og med på produsentsiden. I tillegg har vi andre skuespillere med på produksjonsbasis. Vi jobber med en metode for forestillingsutvikling der teksten skapes gjennom improvisasjoner, struktureres og gjøres om til en helhetlig forestillingstekst for så å bli iscenesatt under mer eller mindre normale prøveforhold.Nå som vi begge er ferdig utdannet og bosatt i Oslo fortsetter vi med vår jakt på fett teater. Med NIER (2007) har vi også utvidet vår horisont til "kunstperformancer" (unnskyld uttrykket) og videoarbeider for kunstarenaer (beklager det uttrykket også).Bildene på denne siden er fra forprosjekteringen av Schmerz i 2002 der Hanne Backe Hansen var med som skuespiller under tekstutviklingen.