kontakt: info@akt5.no

Bedre enn sjokolade

 

 

“Bedre enn sjokolade” er den gripende historien om Deg og alt som skjer med Deg fra du går ut fra teateret og resten av livet Ditt. Bli med på en eksklusiv seanse i stummende mørke sammen med 29 andre publikummere som innebefatter blant annet eksperimentering med menneskelige feromoner og tilhørende nyvurdering av lykkebegrepet.

”Bedre enn sjokolade” handler om feromoner, duftstoffene mennesker bruker til underbevisst kommunikasjon, spesielt de av seksuell art, og hvordan man kan utnytte disse til å bryte gjennom ”dannelse” tilbake til det dyriske mennesket, eller menneskedyret. Sivilisasjon og moral blir satt opp mot drifter og instinkt som motpoler. Samfunnet, og spesielt det vestlige, er veldig var på olfaktoriske sanseinntrykk, jo rikere et land er desto mindre skal ting lukte. Man skal vaske seg så ofte at feromonene ikke får grobunn og man skal bruke parfyme for å dekke over det som er igjen. Og samfunnet må gjøre dette for å overleve, men ”Bedre enn sjokolade”s tese er likevel at dette hemmer det menneskelige til fordel for en konstruert humanitet. Ett poeng er at når ikke denne feromonprosessen får virke som den skal, altså å koble sammen partnere med egnede gener og drive dem til kopulasjon, så blir menneskearten forringet gjennom stadige genetiske feilkoblinger. Når vi i tillegg har et overdrevent humanistisk fokus som handler om ”liv for enhver pris” så leder det mot at bevaringen av individuelle liv skader vårt kollektive liv. Vi lar ikke naturen gå sin gang. Man kan ikke lenger snakke om darwinisme i menneskelig nåtidig kontekst uten å være menneskefiendtlig, som Brands imperativ må man velge mellom alle eller ingen.

Stykket ble først produsert av Det Norske Teatret under Dramatikkfestivalen/Samtidsfestivalen 2007. Denne gangen er det satt i scene av forfatteren sammen med skuespiller Karl Flyman, som er nylig utdannet fra Akademi for Scenekunst.

Produksjonen er støttet av Norsk Kulturråd og Fond for Utøvende Kunstnere. Presenteres i samarbeid med Dramatikkens hus.

Hør musikk fra forestillingen her: